top of page

Yort Sinema Serisi: Beşi Bir Arada!

Mizansen/Dekupaj/Montaj

Frank Kessler, Timothy Barnard, Laurent Le Forestier 

Türkçesi: Bilge Demirtaş, Can Gündüz, Osman Şişman

Mizanseni öne çıkaran yönetmenlerin montaja bel bağlamadıkları doğru mu? Montaja dair külliyat, sonsuzluğundan ötürü okunamaz durumda mı? Dekupaj denen muammanın asli paradoksları neler? Takip çekimleri bir ahlak sorunu mu? Sinemadan  bahsederken tabirlerimize neden dikkat etmeliyiz? Sinema kuram ve pratiğinin en önemli kavramlarına dair kılı kırk yaran üç metin bir arada! Kavramların, tercümelerin ve pratiklerin dönüşümüne dair üç sıkı arşiv çalışması. Sinema kendi üzerine düşünüyor!

 

İmajlarla Düşünmek

Harun Farocki

Türkçesi: Erdem Üngür

"Harun Farocki’nin imajlarla birlikte işleyen düşünce biçimi ise, hızla tükettiğimiz görüntülere sakin bir gözle bakmaya davet eder bizleri. Bu görüntülerde her kamera hareketi ve açısı izleyiciyi alışılagelmiş olandan farklı bakmaya ve görünenin ardındaki derin anlamı aramaya sevk eder. Görünenin ardındaki görünmeyeni yansıtabilmek için önce görüntünün şifrelerini çözmek gerekir. Bu çok katmanlı anlatım tarzı, belgesel, deneme film ve video sanatı gibi tanımlara da kolay kolay sığmaz." (Ahmet Gürata, "Sönmeyen İmajlar")

 

Kinematik Dönemeç

André Gaudreault, Philippe Marion

Türkçesi: Can Gündüz

Sinema her daim ölmektedir. Hatta sinemanın yirminci yüzyıl boyunca defalarca “öldüğünü” söyleyecek kadar ileri gidebiliriz (tabii ki, her seferinde zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğmuştur). Bu tarihsel mesafeden belli bir dönemde sinemanın “eli kulağındaki ölümü” olarak duyurulana baktığınızda görünen, bir krizden daha fazlası değildir. Üçüncü binyıla girerken sinema önceden yaşadığı sayısız “ölümlere” rağmen bazı insanlar için yine ölüm sürecine girmiştir. Oysa, sonlanan yüzyılın bize öğrettiği üzere sinema ölüm sürecine girdiği her seferinde sinema hakkındaki her şey ölmemiştir. Öyleyse ölümlerinin hiçbiri gerçek ölüm değildi: Mecra bir bütün olarak asla ölmedi; her ölümde sinemanın yalnızca bir parçası öldü. Dahası, söz konusu ölümlerin her birine bir yeniden başlangıç, bir yeni başlangıç eşlik etmişti.

bottom of page