top of page

BİLİMKURGU VE BİLİMDIŞI KURMACA

bilim_kurgu_ve_bilim_dışı_kurmaca.png

Quentin Meillassoux
 

Türkçesi: Osman Şişman
Kitap Tasarımı: Levent Şentürk

 

62 sayfa
Ocak 2020

Alain Badiou'nun takdire şayan öğrencisi Meillassoux bu küçük kitabında; Hume, Kant ve Popper'ın
nedenselliğe dair fikirlerini bilimkurgu tahayyülü üzerinden tartışıyor.

 

"Bilimdışı kurmacanın esas sorusu şudur: Bir bilimsel bilgiye prensipte erişimi olmayan, bu yüzden de
doğa biliminin bir nesnesi olarak tesis edilemeyen bir dünya nedir; neye benzer?"

bottom of page