top of page

199+ POMİ'den Sonra Mimarlık

199_01.jpg
199_02.jpg
199_07.jpg
199_06.jpg

199+  POMİ'den Sonra Mimarlık

Levent Şentürk, vd.

Metin Çevirileri: Osman Şişman

Kitap Tasarımı: Levent Şentürk

22x24 cm, 304 sayfa

Nisan 2020

Potansiyel Mimarlık İşliği (POMİ), kurulduktan on sekiz yıl sonra Raymond Queneau'nun klasikleşmiş eseri Biçem Alıştırmaları'nı mimarlık alanından selamlıyor. 199+'da Levent Şentürk ve öğrencileri, Queneau'nun 99 çeşitlemesini bir adım öteye taşımakla kalmayıp, artık mimarlığın eskisi gibi olmayacağı konusunda bizi uyarıyor.

 

Oulipo akımının kurucuları Le Lionnais ve Raymond Queneau'nun ilk manifestoları; Armağan Ekici ve Güven Arif Sargın'ın önsözleriyle... Türkçe ve İngilizce...

 

100 adet numaralandırılmış, imzalı nüsha...

 

 

"Queneau’nun Biçem Alıştırmaları kitabını 2003’te çevirip bitirdiğimde, çevirinin başkalarında da bu türden bir yazı heyecanını, bu oyuna katılma isteğini uyandırması umudunu taşıdığımı söylemiştim. Pek çok genç insanın onyedi yıl sonra bu meseleye 199+’daki kapsam, iddia ve uygulama cesaretiyle eğileceği, bu oyuna böylesine güçlü ve derin bir hamleyle katılacağı 2003’teki halime gelecekten bir haber olarak ulaşsaydı muhtemelen inanamazdım. 199+’ya emek veren herkesi derin bir minnetle selamlıyorum." Armağan Ekici

 

 

199+  Architecture After POMİ

Levent Şentürk, et.al.

Translation: Osman Şişman

Kitap Tasarımı: Levent Şentürk

22x24 cm, 304 pages

April 2020

In its eighteenth year, Workshop for Potential Architecture (POMİ), salutes Raymond Queneau's Exercises in Style from the field of architecture. In 199+, Levent Şentürk and his students not only take the 99 variations by Queneau to a step further, but also warns the reader that architecture will never be the same again. 

 

 

With the first manifestos by Oulipo founders, Le Lionnais and Queneau, and with forewords by  Armağan Ekici and Güven Arif Sargın... In Turkish and in English... 

100 copies with numbers and signature...

 

 

"When I completed the translation of Queneau’s Exercises in Style in 2003, my hope about it was to evoke a similar sort of enthusiasm about writing and playing the same game. I would probably not believe, if I heard about what just happened: Seventeen years later, a group of young people joined the game with a very strong and deep move, with the scope, assertion and courage of application as they did in 199+. I salute each and every participant of 199+ with my deepest gratefulness." Armağan Ekici

 

 

bottom of page